"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"
  กลับหน้าแรก

พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ราคาพวงละ 900.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ราคาพวงละ 1,400.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ราคาพวงละ 1,200.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ราคาพวงละ 600.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ทำจากกระดาษ ราคาพวงละ 600.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ทำจากกระดาษ ราคาพวงละ 1,200.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ ราคาพวงละ 1,200.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ ราคาพวงละ 600.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้์ ราคาพวงละ 1,200.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ทำจากกระดาษ ราคาพวงละ 1,200.- บาท
พวงหรีดพวงหรีด ดอกไม้ทำจากผ้า และดอกไม้ประดิษฐ์ ราคาพวงละ 2,000.- บาท