"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"
  กลับหน้าแรก

ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้มาดาม จัดกระถางทรงเตี้ย ราคา 1,200. - บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวสัตตบงกช สีชมพู (ดอกใหญ่) จัดแจกันทรงสูง พร้อมผูกโบว์ สวยงาม ในราคา 1,200.- บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวสัตตบงกช สีชมพู (ดอกใหญ่) ราคาช่อละ 350 .- บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวสัตตบงกช สีขาว (ดอกใหญ่) ราคาช่อละ 350 . – บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวเผื่อน สีม่วง ราคาช่อละ 120 . – บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ช้างกระ จัดกระถางทรงเตี้ยราคา 570.- บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวสัตตบงกช สีชมพู (ดอกเล็ก) ราคาช่อละ 250 .- บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวสัตตบงกช สีขาว (ดอกเล็ก) ราคาช่อละ 250 . – บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกบัวเผื่อน สีชมพู ราคาช่อละ 120 . – บาท
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แวนด้า ราคาช่อละ 65 . – บาท