"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"
  กลับหน้าแรก

ช่อดอกไม้ดอกไม้จัดเป็นช่อ ราคา 300-350 บาท
ช่อดอกไม้ดอกไม้จัดเป็นช่อ ราคา 300-350 บาท
ช่อดอกไม้ดอกไม้จัดช่อ ราคา 350 บาท
ช่อดอกไม้ดอกไม้จัดเป็นช่อ ราคา 300-350 บาท
ช่อดอกไม้ดอกไม้จัดช่อ ราคา 350 บาท