ความรุนแรงที่ต้องยุติ

ความรุนแรง…. สามี-ภรรยา... เด็ก-ผู้ใหญ่... มนุษย์-มนุษย์...

ความรุนแรง... คือ... การทำร้ายร่างกายกัน... เท่านั้นใช่หรือไม่?
ผัว ตี เมีย... คือ... เรื่องปกติเหมือนลิ้นกับฟัน... เท่านั้นใช่หรือไม่?
เมีย... คือ... สมบัติและเครื่องระบายอารมณ์ชิ้นหนึ่งของ สามี... เท่านั้นใช่หรือไม่?
ลูก... คือ... สมบัติและเครื่องระบายอารมณ์ชิ้นหนึ่งของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง... เท่านั้นใช่หรือไม่?
ผู้หญิง ที่เป็นแม่บ้าน เลี้ยง ลูก ทำงานบ้าน ดูแลครอบครัวของ สามี ...เป็น ผู้หญิง ที่ไม่ทำงานเอาแต่เกาะ สามี กินใช่หรือไม่?
ผู้ชาย ที่ทำงานนอกบ้าน... เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านใช่หรือไม่?

...ผู้ชาย ที่นอกใจภรรยา ...ผู้ชาย ที่ทำ ผู้หญิง ท้องแล้วไม่รับผิดชอบ ...ผู้ชาย ที่ไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ...ผู้ชาย ที่บังคับ ผู้หญิง ให้ไปทำแท้ง ...ผู้ชาย ที่ข่มขืนได้แม้กระทั่งลูกหลานของตนเอง ...ผู้ชาย ที่ติดสารเสพติด ติดการพนัน ...ผู้ชาย ที่ไม่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ...ผู้ชาย ที่ตีเมียทุกครั้งที่เมา (เมาทุกวัน) ...ผู้ชาย ที่ไม่ยอมทำหมันและยังไม่ยอมให้ ผู้หญิง ทำหมัน และ

ผู้หญิง หรือ เด็ก ที่ถูกทำร้าย… ท้องไม่มีพ่อ... ท้องตั้งแต่ยังเด็ก... ถูกข่มขืน ... ถูกกระทำอนาจาร... ...ถูกล่วงละเมิดทางเพศ... ถูกกระทำชำเรา... ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี...
เป็น ผู้หญิง ที่ประพฤติตนเสื่อมเสียสร้างความอับอายขายหน้า ...เป็นจำเลยสังคมและเป็น ผู้หญิง หรือ เด็ก ที่มีตราบาปไปตลอดชีวิต...

หากเราลองเปลี่ยนมาใช้คำว่ามนุษย์แทนจะเป็นอย่างไร?...

ความรุนแรง... คือ... การทำร้ายร่างกายกัน... เท่านั้นใช่หรือไม่?
มนุษย์ ตี มนุษย์ ... คือ... เรื่องปกติเหมือนลิ้นกับฟัน... เท่านั้นใช่หรือไม่?
มนุษย์... คือ... สมบัติและเครื่องระบายอารมณ์ชิ้นหนึ่งของ มนุษย์... เท่านั้นใช่หรือไม่?
มนุษย์... คือ... สมบัติและเครื่องระบายอารมณ์ชิ้นหนึ่งของ มนุษย์ ผู้ปกครอง... เท่านั้นใช่หรือไม่?
มนุษย์ ที่เป็นแม่บ้าน เลี้ยงลูก ทำงานบ้าน ดูแลครอบครัวของ มนุษย์ ... เป็น มนุษย์ ที่ไม่ทำงานเอาแต่เกาะ มนุษย์ กินใช่หรือไม่?
มนุษย์ที่ทำงานนอกบ้าน... เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านใช่หรือไม่?

มนุษย์ ที่นอกใจ มนุษย์... มนุษย์ ที่ทำ มนุษย์ ท้องแล้วไม่รับผิดชอบ... มนุษย์ ที่ไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์... มนุษย์ที่บังคับ มนุษย์ ให้ไปทำแท้ง... มนุษย์ ที่ข่มขืนได้แม้กระทั่งลูกหลานของตนเอง... มนุษย์ ที่ติดสารเสพติด ติดการพนัน... มนุษย์ ที่ไม่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว... มนุษย์ ที่ตี มนุษย์ ทุกครั้งที่เมา (เมาทุกวัน)... มนุษย์ ที่ไม่ยอมทำหมันและยังไม่ยอมให้ มนุษย์ ทำหมันด้วยความเชื่อผิดๆ และ

มนุษย์ ที่ถูกทำร้าย… ท้องไม่มีพ่อ... ท้องตั้งแต่ยังเด็ก... ถูกข่มขืน ... ถูกกระทำอนาจาร... ... ถูกล่วงละเมิดทางเพศ... ถูกกระทำชำเรา... ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี... เป็น มนุษย์ ที่ประพฤติตนเสื่อมเสียสร้างความอับอายขายหน้า ... เป็นจำเลยสังคมและเป็น มนุษย์ ที่มีตราบาปไปตลอดชีวิต...

......................................................................................................................

 
...รู้สึกอย่างไร?...

Story & Photo By… จิตรา นวลละออง (alexlivfc@hotmail.com) ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาเยาวชน