กลับไปหน้ารับบริจาค
 
“เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน พวกเราเชื่อว่าเป็นวาระโอกาสพิเศษของท่านและครอบครัว ท่านมีโอกาสเลือกหาความสุขได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรื่นเริงหรือทำบุญให้ทาน สมาคมฯขอถือโอกาสนี้เสนอ โครงการทำบุญวันเกิด เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสกับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในบ้านพักฉุกเฉิน ความช่วยเหลือจากท่านได้ให้ความหมาย ให้ความหวัง ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนและขาดโอกาสอีกหลายๆคน” ซึ่งท่านสามารถมอบโอกาสและช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินได้ในรูปแบบดังนี้
1. จัดเลี้ยงอาหารในวาระพิเศษให้แก่ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
2. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน
3. สนับสนุนทุนฝึกอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ประสบปัญหา
4. บริจาคเงินทุนเพื่อจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์สื่อต่างๆให้กับ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ของสมาคมฯ
5. บริจาคค่าเวชภัณฑ์ต่างๆให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์
 

การรับบริจาค

เช็ค / ธนาณัติ สั่งจ่าย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการทำบุญวันเกิด) ปณ.ดอนเมือง
เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 
แบบฟอร์มการรับบริจาค
Download (หน้าแรก)
  Download (หน้าหลัง)

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการทำบุญวันเกิด) ในบัญชีธนาคาร ต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสรงประภา
บช.เลขที่ 059-012725-4
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนเชิดวุฒากาศ
บช.เลขที่ 105-2-17137-4
ธนาคารทหารไทย
สาขาย่อยถนนสรงประภา
บช.เลขที่ 135-2-00041-6