กลับไปหน้ารับบริจาค
 
        “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้เริ่มโครงการปันน้ำใจเพื่อชีวิตใหม่ เพื่อโอบอุ้มเด็กที่แม่เข้ามารับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน เนื่องจากประสบปัญหาท้องไม่พร้อม จากการถูกข่มขืนหรือถูกละทิ้ง ฯลฯ โดยให้การดูแลเด็กเล็กๆที่เพิ่งลืมตาดูโลก ในขณะที่แม่ไม่พร้อมที่จะดูแลด้วยตระหนักดีว่าลูกจำเป็นที่จะต้องได้รับความเอาใจใส่ ได้รับความรักความอบอุ่นเพื่อมีพัฒนาการที่สมวัย ซึ่งเด็กไม่สามารถรอคอยความพร้อมของแม่ได้ ปัจจุบันนี้จำนวนของเด็กทารกยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสมาคมมีความจำเป็นต้องรณรงค์หาการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น
         ภาพหนึ่ง ที่เราทุกคนต้องการจะเห็นและเป็นเป้าหมายคือเด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และผู้ใหญ่ร่วมสังคมคอยโอบอุ้มสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้แก่พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตสมวัยต่อไป”ซึ่งทางสมาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความกรุณาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ... เพื่อชีวิตใหม่ดังนี้
1. อุปการะเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แก่ทารก โดยอนุเคราะห์ค่านมและอาหารเสริม
2. สนับสนุนกองทุนสุขภาพแก่เด็ก
3. สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส
 

การรับบริจาค

เช็ค / ธนาณัติ สั่งจ่าย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการปันน้ำใจ) ปณ.ดอนเมือง
เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 
แบบฟอร์มการรับบริจาค Download

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการปันน้ำใจ) ในบัญชีธนาคาร ต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสรงประภา
บช.เลขที่ 059-012725-4
ธนาคารกรุงไทย
สาขาย่อยสรงประภา
บช.เลขที่ 198-1-02167-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาสรงประภา
บช.เลขที่ 332-1-08057-2
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนเชิดวุฒากาศ
บช.เลขที่ 105-2-17137-4
ธนาคารทหารไทย
สาขาย่อยถนนสรงประภา
บช.เลขที่ 135-2-00041-6
ธนาคารออมสิน
สาขาดอนเมือง
บช.เลขที่ 01-0102-20-111999-1
ธนาคารไทยธนาคาร
สาขาดอนเมือง
บช.เลขที่ 034-2-14340-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาราษฏร์บูรณะ
บช.เลขที่ 745-2-485-78-2