ชีวิตลิขิตได้ด้วยการคุมกำเนิด         บางครั้งเมื่อเราเกิดปัญหาในชีวิต เราอาจจะเฝ้าถามว่า ใครเป็นผู้ลิขิต หรือ โทษว่าเทวดาฟ้าดินเป็นผู้บันดาล โดยที่เราไม่สามารถกำหนดหรือหลีกเลี่ยงอะไรได้... แต่เชื่อไหมว่า เราทุกคนที่เป็นมนุษย์คนเดินดินธรรมดา นี่แหล่ะที่มีอำนาจมากมายมหาศาล... สามารถที่จะกำหนด หรือลิขิตให้ชีวิตของใครคนหนึ่งก่อกำเนิด ขึ้นมาบนโลกนี้ได้ หรือลิขิตให้ไม่มีการกำเนิดชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ้นมา... การคุมกำเนิด... คือเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันการปฏิสนธิหรือขัดขวางการตั้งครรภ์ เป็นการวางแผนครอบครัววิธีหนึ่งโดยมีเป้าหมายคือ ไม่มีการให้กำเนิดหรือปฏิสนธิชีวิตใหม่สำหรับคู่ที่ไม่พร้อม และจำกัดจำนวนของการมีบุตร ซึ่งการคุมกำเนิดนั้นสามารถทำได้ทั้งชายและหญิง การคุมกำเนิดส่วนใหญ่ คือ การป้องกันไม่ให้เชื้ออสุจิผสมกับไข่หรือป้องกันไม่ให้มีไข่สุกเพื่อไม่ให้ เกิดการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดมี... หลายวิธี อาจแบ่งได้เป็น วิธีคุมกำเนิดแบบถาวรแน่นอนและแบบชั่วคราว ยกตัวอย่างเช่น การทำหมันชาย การทำหมันหญิง การทานยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด การฝังแคปซูลคุมกำเนิด และการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น

          ทั้งที่โลกของเราก็ได้วิวัฒนาการมามากมาย เทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนแปลงจนทันสมัย แม้กระทั่งเรื่องยาคุมกำเนิดก็มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการตั้งครรภ์ให้น้อยที่สุด ผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ให้น้อยที่สุดเช่นกัน สำหรับเรื่องถุงยางอนามัยนั้นมีทั้งการศึกษาค้นคว้าปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ชายที่มีสรีระที่แตกต่างกันในด้านขนาด ตามเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติ อีกทั้งยังจูงใจผู้ใช้จนเป็นถุงยางอนามัย 3 มิติ ทั้งรูป รส กลิ่น คงเหลือแต่มิติที่ 4 คือเสียงที่ยังไม่ได้มีการใส่เข้าไป การวางขายก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปซึ่งหาง่ายกว่าซื้อยาแก้ปวดบางชนิดเสียด้วยซ้ำ... แต่ทำไมปัญหาสังคมเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจึงยังคงอยู่และมีแนวโน้มสูงมากขึ้นๆในแต่ละปี... จากการพูดคุยกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมที่มาขอรับความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉินหลายๆ คนต่างก็ใช้วิธีการคุมกำเนิดแตกต่างกันไป เช่น

         "น้อย" หญิงกลางคนจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เธอตั้งครรภ์เป็นครั้งที่ 3 กับสามีคนที่ 2 น้อยเล่าว่าเธอใช้การคุมกำเนิดโดย การฉีดยาคุม แต่เมื่อครบสามเดือนก็ต้องไปฉีดอีกเธอจึงฉีดได้แค่เพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาให้สามีใช้ถุงยางอนามัยแทน แต่ก็ไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการคุมกำเนิดวิธีนี้ น้อยไม่สามารถกำหนดมันได้เอง ต้องเป็นสามีของเธอว่าเขาจะใช้หรือไม่

         "ทิพย์" หญิงสาวจากจังหวัดในภาคกลาง ตั้งครรภ์ครั้งที่ 3 กับสามีคนที่ 2 เธอกับสามีใช้การคุมกำเนิดด้วยการกินยาคุม ในตอนแรกแต่แนนมีอาการแพ้ยาคุม จึงเปลี่ยนมาเป็นวิธีการให้ฝ่ายชายหลั่งข้างนอก

         "แนน" สาววัยรุ่น จากภาคเหนือ เธอตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก กับสามีคนที่ 3 เธอใช้วิธีการคุมกำเนิดโดยการทานยาคุมกำเนิด แต่เธอก็ไม่ได้กินอย่างสม่ำเสมอ เธอกินบ้าง และลืมกินเป็นส่วนใหญ่

         "หนิง" หญิงวัย 20 ปี จากภาคกลางตอนบน เธอตั้งครรภ์ครั้งแรก กับสามีคนแรก เธอคุมกำเนิดโดยการทานยาคุม อย่างสม่ำเสมอ แต่พอเธอลืมกินยาไปแค่ครั้งเดียว เธอก็ตั้งครรภ์

         "นิว" เด็กหญิงจากภาคอีสานที่ท้องกับเพื่อนชายคนแรก เธอกับแฟนหนุ่มใช้การคุมกำเนิดด้วยการทานยาคุมกำเนิด และการใช้ถุงยางอนามัย แต่รูปแบบการใช้นั้นไม่สม่ำเสมอทั้งการกินยาและการใช้ถุงยางอนามัย ส่งผลให้เธอท้องทั้งที่อายุยังน้อย

         "หน่อย" หญิงวัย 25 ปี จากภาคใต้ เธอตั้งครรภ์ครั้งท ี่3 กับสามีคนที่ 5 หน่อยใช้วิธีคุมกำเนิดด้วยการทานยาคุมกำเนิดและใช้ถุงยางอนามัย แต่เธอกับแฟนก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเลย

         "นิด" หญิงวัย 22 ปี จากจังหวัดทางภาคอีสานตอนบน นิดตั้งครรภ์ครั้งแรกกับแฟนคนที่ 2 นิดเลือกวิธีการคุมกำเนิดด้วยการ ทานยาคุมฉุกเฉิน เธอยอมรับว่าเธอทานยาคุมอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทานทุกครั้ง

         ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมในบ้านพักฉุกเฉิน พวกเธอต่างก็คุมกำเนิดทั้งสิ้น ทั้งด้วยการกินยาคุม การใช้ถุงยางอนามัย การหลั่งข้างนอก แล้วเพราะอะไรพวกเธอยังคงประสบกับปัญหาเช่นนี้...จะเห็นได้ว่า ทุกรายที่เราได้นำเสนอมาต่างก็ ยอมรับว่า ไม่ได้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีวินัย นั่นเอง ส่วนการหลั่งข้างนอกนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเลยเพราะมันแทบจะไม่มีประสิทธิภาพเลย คือใช้ไม่ได้ผลที่สุดในบรรดาวิธีคุมกำเนิดทั้งหลาย ผู้ชายที่ใช้วิธีนี้ถือว่าล้าหลังหรือเรียกอย่างทันสมัยว่าโลว์เทคฯ (Low Technology) นั่นเอง... จากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์เรามีความสามารถที่เราอาจนึกไม่ถึงว่า สามารถลิขิตให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ด้วยน้ำมือของเราเอง และโดยไม่ต้องทำบาปด้วยการทำแท้ง/ทอดทิ้งลูก/เลี้ยงลูกอย่างทิ้งๆขว้างๆ ไม่ได้มาตรฐาน หรือฝากเลี้ยงตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ หากเรามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อคู่ของเรา ต่อชีวิตที่จะปฏิสนธิขึ้น และต่อสังคม ด้วยการมีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม นั่นหมายถึงได้สองกรณีคือ เมื่อทั้งชายและหญิงไม่พร้อมในการรับผิดชอบชีวิตครอบครัวก็ไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม หรือ ในกรณีที่ต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ควรมีการวางแผนเรื่องการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกครั้ง จึงจะเรียกว่า "เพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม"

หากผู้หญิงและเด็ก ท่านใดประสบปัญหาในชีวิต เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ท้องไม่พร้อม ถูกข่มขืน หรือติดเชื้อ เอช ไอ วี สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2929 2222 ตลอด 24 ชม. อีเมลล์: knitnaree@hotmail.com และ ในกรณีที่ท่านต้องการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหาทุน โทร. 0 2929 2301-3 ต่อ 109,113 หรือ 0 2 929 2308 อีเมลล์: admin@apsw-thailand.org

Facebook: สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง www.facebook.com/apswthailand.org หรือ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดผ่านทางเว็บไซด์สมาคม www.apsw-thailand.org