8 ส.ค. 60 วาโก้ จัดเวิร์กชอป "วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ปีที่ 6 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) และ บริษัทไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำ”วาโก้” ได้จัดกิจกรรม เวิร์กชอปสร้างอาชีพ แก่ ผู้หญิงที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโครงการ "วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ปีที่ 6 เพื่อให้ผู้หญิงได้มีอาชีพ มีรายได้ มีกำลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง ด้วยงานประดิษฐ์ดอกมะลิและพวงมาลัย จากวัสดุอุปกรณ์ผลิตบรา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบุนกะแฟชั่นและจาโนเม่ ร่วมสอนเทคนิคการตัดเย็บและการประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน ณ ห้องประชุมบารุงระวิวรรณ ชั้น 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เวลา 13.00น.-15.00น.

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้