8-10 มิ.ย. 60 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference (AWSEN) on June 8-10, 2017

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference (AWSEN) ตามโครงการส่งเสริมผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีสตรีผู้เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆในเอเชีย คือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เนปาล และประเทศไทย เข้าร่วม โดยมี มูลนิธินิปปอน (The Nippon Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้การสนับสนุน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้