8 ก.พ. 60 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาสวัสดีปีใหม่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้