8 ม.ค. 62 องค์กร มิชชั่นเทวนตี้วัน (Mission 21) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00น. – 16.30 น. คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์กร มิชชั่นเทวนตี้วัน (Mission 21) จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 60 ท่าน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้