6 ม.ค. 60 ธนาคารออมสิน มาสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 คณะพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสรงประภา ได้มาสวัสดีปีใหม่2560 ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมีคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกปีใหม่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้