6 พ.ย. 60 World Bank จัดกิจกรรม CSR ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน World Bank Thailand ได้มาจัดกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งทีมวิทยากรจาก สวนผักคนเมือง เป็นผู้สาธิตและให้คำแนะนำปรึกษา โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้