5 มิ.ย. 62 CIS Australia นำคณะผู้แทนจาก University of Canberra, Australia เยี่ยมชมสมาคมฯ

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 CIS Australia ซึ่งเป็นองค์กร/สถาบันที่จัดโครงการศึกษาต่อต่างประเทศและจัดโปรแกรมสำหรับกลุ่มอาสาสมัคร/นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วโลก ( www.cisaustralia.com.au ) ได้นำคณะผู้แทนจาก University of Canberra, Australia จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้