4 มี.ค. 62 คณะ Miss Supranational Thailand และ Miss Supranational 2018 เยี่ยมชมสมาคมฯ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 คณะ Miss Supranational Thailand พร้อมด้วย Miss Valeria Vazquez (Miss Puerto Rico) Miss Supranational 2018 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้