4 ต.ค. 62 National Volunteer & Philanthropy Centre เยี่ยมชมการดำเนินงาน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-11.30 น. คณะผู้บริหารองค์กรการกุศล National Volunteer & Philanthropy Centre - NVPC (www.nvpc.org.sg) จาก ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 16 ท่าน ได้ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ในการทำงานเพื่อสังคม กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม เป็นผู้ให้การบรรยายและต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้