3 ต.ค. 62 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์แบรนด์ ลอรีอัล ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้กรุณาบริจาคผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิว บำรุงเส้นผม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แต่งหน้า ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้