31 ส.ค. 60 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนำคณะเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00น. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นำคณะเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้