31 พ.ค. 62 คณะผู้บริหารจากสำนักกฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL เยี่ยมชมสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) คณะผู้บริหารจาก สำนักกฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL (ประเทศตุรกี) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพสตรี และเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา (กรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณกรวิณฑ์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้