30 ก.ย. 62 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารและคณะพนักงานฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ใน ซึ่ง คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้