30 มิ.ย. 60 ทีมงานหงส์ทองกับคุณ ดา เอ็นโดรฟิน บริจาคเงินและสิ่งของ ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ทีมงานหงส์ทองกับคุณ ดา เอ็นโดรฟิน ได้ชวนกันมาส่งมอบความสุข และบริจาคของใช้ที่จำเป็น พร้อมเงินบริจาคที่ได้จากการเชิญชวน ชาวเพจมันส์ล่ะหงส์ มาทำบุญร่วมกันในเคมเปญ”พี่หงส์ชวนทำดีกับดา เอ็นโดรฟิน” ให้แก่ ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิต ที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี คุณสมใจ อธิลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของดังกล่าว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้