30 มี.ค. 60 บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 คุณอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ Director of sales &marketing บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะพนักงาน บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของให้กับผู้หญิงและเด็ก ที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้