30 มี.ค. 60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ ชั้น 2 อาคารนารินทร์กรุณาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ คณะผู้บริหารสมาคมฯ และคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสามัญรายปี รวมทั้งผู้ร่วมสังเกตุการณ์ โดยมี คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรฯ เป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้