2 ส.ค. 62 Bain & Company จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และมอบของบริจาค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-18.00น. คณะผู้บริหารและพนักงาน Bain & Company (http://www.bain.com/careers) ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ บ้านเด็ก พร้อมทั้งมอบไอศครีมและสิ่งของบริจาคให้กับสมาชิกเด็ก และผู้หญิง ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ,คุณนวมัย นาคธน(ครูน้อย) หัวหน้างานบ้านเด็ก และคุณคัณฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลินิกบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้