29 พ.ค. 62 บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดกิจกรรม CSR “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพุธที่29 พฤษภาคม 2562เวลา 09.30-13.30น. คุณรุ่งทิพย์ พรหมชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มาจัดกิจกรรม CSR “ปันรักปันน้ำใจ” เพื่อ...สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว สอนน้องบ้านเด็กระบายสี และสาธิตการปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติก รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน ทั้งยังมอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน ซึ่ง คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้