29 พ.ย. 60 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นำคณะแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน ด้านการช่วยเหลือเด็กตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคุณลรรศุภา นิ่มแสง เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การบรรยายและต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้