28 พ.ค. 62 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา กรรมการบริหารสมาคมฯ นำ คณะนักธุรกิจจาก ISTANBUL เยี่ยมชมสมาคมฯ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา กรรมการบริหารสมาคมฯ นำ คณะนักธุรกิจจากสำนักกฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL นำโดย Mr.Attorney Aysu Berrin Tan EREN และ Mr.Ibrahim Aysan Yasaroglu เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพเด็กและสตรี ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้