28 มี.ค. 62 คณะพนักงานจาก โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาค

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 คณะพนักงานจาก บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ได้มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้