28 ก.พ. 60 ปอย-ตรีชฎา นำเงินมาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณปอย - ตรีชฎา เพชรรัตน์ ได้นำเงินรายได้ที่ได้จากการจัดงานมีตติ้งการกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันเกิดครบ 30 ปี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ เอ็มโพเรี่ยมแกลอรี่ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม มามอบให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้