28 ก.พ. 60 สถานทูตสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการเพื่อสังคม Dress the Dream ระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Dress the Dream ซึ่งสนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์

ทั้งนี้ด้วยโครงการ YSEALI ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้มอบเงินทุนเพื่อริเริ่มโครงการ Dress the Dream ซึ่งมีจุดมุ่งหมายระดมทุนให้กับมูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสุภาพสตรีไทย ผ่านการระดมทุนในแคมเปญรับบริจาค ชุดราตรี จากเครือข่ายบุคลากร สถาทูตสหรัฐอเมริกา และบุคคลทั่วไป เพื่อไปจำหน่ายต่อผ่านช่องทางออนไลน์ และนำเงินส่งมอบให้ กับองค์กรต่างๆ ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นหนึ่งในองค์กรดังกล่าว ที่ทางโครงการประสงค์จะมอบเงินจากการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอบรมวิชาชีพ และสมทบทุนการศึกษาให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้