27 ก.ย. 60 คุณศิริกุล อัตถปัญญาพล ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน

วันที่ 27 กันยายน 2560 คุณศิริกุล อัตถปัญญาพล ผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ จากช่อง 7 ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตซึ่งมาพักพิงอยู่ที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้