27 ส.ค. 60 สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งม้าการกุศลกรณีพิเศษ รายได้สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งม้าการกุศล กรณีพิเศษ รายได้ สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้