27 พ.ค. 62 บริษัทวาเนสซา หวาง จำกัด (YogaAum) ได้นำเสื่อโยคะ พร้อมอุปกรณ์ มาบริจาค ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทวาเนสซา หวาง จำกัด (YogaAum) นำโดย คุณ วนิดา ธีระกิจมานันทชัย ตำแหน่ง Managing Director ,คุณ ขวัญสิริ งามศิริกุลชัย ตำแหน่ง Business Director, คุณ สุวนีย์ ธีระกิจมานันทชัย ตำแหน่ง Sales Operation Manager, คุณ ธิดารัตน์ ชลชาติบดี ตำแหน่ง Assistant Managing Director และคณะ ได้นำอุปกรณ์และเสื่อโยคะ (เสื่อโยคะ,บล็อกโยคะ,กระเป๋าใส่เสื่อโยคะ) จำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ชิ้น มาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้