27 เม.ย. 60 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 7 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน พร้อมสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ในประเด็น “การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร” โดย คุณทิพวัลย์ มารศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ให้การบรรยาย และคุณกรีฑา แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม ส่วนงานพัฒนาเยาวชน นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้