27 มี.ค. 62 ศูนย์การทหารอากาศโยธินจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 นาวาอากาศเอกพิเศษ ธนัญชัย พึ่งทัศน์ รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน ได้นำกำลังพลจาก ศูนย์การทหารอากาศโยธิน มาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้