26 ส.ค. 62 บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT GA) บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เช้าวันนี้ (จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562) คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT GA) ได้นำสิ่งของมาบริจาค เพื่อ ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถโดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการ สมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้