26 ม.ค. 62 “บ้านเด็ก” ได้รับมอบสนามเด็กเล่นจาก บริษัทโกลางจำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 “บ้านเด็ก” ได้รับมอบสนามเด็กเล่นจาก Mr.David Belley ประธานกรรมการบริษัทโกลางและครอบครัว พร้อมด้วยกรรมการบริหารบริษัทโกลางจำกัด โดยมี คุณวสันต์ ฝีมือช่าง กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

ด้วยบริษัทโกลางจำกัดเล็งเห็นว่า สนามเด็กเล่นของบ้านเด็กที่มีอุปกรณ์ที่ชำรุดและทรุดโทรมจนอาจเกิดอันตรายแก่เด็ก ๆ ได้ จึงส่งทีมงานมาบูรณะและซ่อมแซมให้ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจึงได้จัดพิธีเปิดและส่งมอบให้กับบ้านเด็กได้ใช้งานต่อไป ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ #ขอขอบคุณ #บริจาค #เลี้ยงอาหาร #ผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้