25 ก.ย. 60 บริษัท คาร์นิวาล จำกัด และพนักงาน มอบทุนการศึกษาและของอุปโภคบริโภคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 บริษัท คาร์นิวาล จำกัด และคณะพนักงาน ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบสิ่งของบริจาคทั้งอุปโภคและบริโภคให้กับ ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิต ซึ่งพักพิงอยู่ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้