25 มิ.ย. 60 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน สโมสรโรตารี สดุดีจากผู้ว่าการภาค 2559-2560

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับเชิญจาก สโมสรโรตารี ดอนเมือง เพื่อออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน และทำการประชาสัมพันธ์องค์กร ในงาน “สดุดีจากผู้ว่าการภาค 2559-2560” ณ ห้องประชุม Diamond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้