25 ม.ค. 62 คณะผู้เยี่ยมชมจาก วัดมารีสวรรค์นำของขวัญมาบริจาค ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 คณะผู้เยี่ยมชมจาก วัดมารีสวรรค์(โบสถ์มารีสวรรค์ ดอนเมือง) ได้นำของขวัญ จากการจัดงานวันคริสต์มาส มาบริจาคและมอบให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาและพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉิน โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ รับมอบ และนำเยี่ยมชม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้