25 ธ.ค. 62 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคเงินและสิ่งของ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริจาคจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พล.ต.โชคชัย พลสมัคร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้นำเงินและสิ่งของมามอบ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้