25 พ.ย. 60 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน ได้เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว ในงาน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง...ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์” ซึ่งจัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังได้ร่วมออกบูธเพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรง และประชาสัมพันธ์องค์กร ในฐานะที่เป็น หน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการด้านการดูแล และให้การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กมาตลอด

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้