25 ต.ค. 62 ดร.เมทินี พงษ์เวช ให้การต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมจากประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมจากประเทศญี่ปุ่น 1 ท่าน พร้อมทั้งให้การบรรยาย และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานข ง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้