24 เม.ย. 60 สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ มอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ มอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับแม่และเด็ก ให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้