24 ต.ค. 62 ดรีมเวิลด์ ส่งมอบสิ่งของบริจาค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 สวนสนุกดรีมเวิลด์ ส่งมอบสิ่งของบริจาค ที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน..ปันให้น้อง ปีที่ 16” ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ 62 หมู่ 1 ถนนรังสิต-องครักษ์ (กม.7) ตำบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้