23 ส.ค. 62 ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 2 บริจาคของให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 62 ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 2 ได้บริจาค ตู้โชว์ของพรีเมี่ยม โปรโมชั่นสแตนด์ ทั้งรูปแบบเก่า-ใหม่ และโต๊ะเขียนสลิป ให้กับ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้