22-23 มิ.ย. 60 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน"การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7"

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 22-23 มิถุนายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับ บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ในงาน "การบินไทย ฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7" ณ อาคาร1 การบินไทย สำนักงานใหญ่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้