22 มี.ค. 62 เชฟรอนจัดกิจกรรม“Chevron One Got We Volunteer 2019” ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน จากบริษัทเชฟรอน กว่า 120 ชีวิต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ “Chevron One Got We Volunteer 2019” โดย ซ่อมแซมทาสีสระว่ายน้ำ ซ่อมแซมทาสี/ห้องกิจกรรมชั้น 2 อาคารคุณหญิงสิน และ ปลูกต้นไม้ ทาสีทางเดิน และทำซุ้มที่นั่ง ในสวนธรรมชาติบำบัด บ้านพักฉุกเฉิน โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้