22 ก.พ. 62 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพนักงานและผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณ ณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้