22 พ.ย. 60 อบต.บางโฉลง ดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะกลุ่มพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง พร้อมผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 110 ท่าน เข้า ทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสงเคราะห์สตรี ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้การบรรยาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้